Breakthrough to Scale – Advanced Process Mentoring for Climate Innovation

Launch of the Third Call for Mentees

Does your company’s team work on an early-stage radical innovation with potential exponential impact on tackling and reversing the consequences of climate crisis? Or have you already launched on the market a radically innovative process that can be embedded into various industries for increased sustainability, and now you intend to scale its uptake on international markets? Then apply for the ”Breakthrough to Scale” mentoring programme, by filling in the online Expression of Interest. Before applying, make sure that you read the Call for Mentees – Guidelines.

Click on each mentoring component below, to learn more about it! 

Through 5 Drivers (innovation strategy, technology maturity advancement, innovation lifecycle, go-to-market and scaleup), 3 Enablers (internationalisation, funding strategy, digitalisation) and one cross-cutting dimension of climate impact, our mentors will bring state-of-the-art tools, will act as “funnels” of resources and networking, and will support your efforts to improve the company’s innovation performance, such as time-to-market, time-to-profit or income from sales from radical innovation products or processes.

Kick-off Event of the ”Breakthrough to Scale” Project

The complete information about the event is available here

The event recording is available here

The presentations are available for download:

Check out our article on Startup Cafe (in Romanian)

Comunicat de presă referitor la începerea proiectului coordonat de LUMINSPINO cu titlul „Breakthrough to Scale – Mentorat avansat de proces pentru inovare climatică”

LUMINSPINO a început derularea proiectului cu referința 2022/360172, având titlul
“Breakthrough to Scale – Advance Process Mentoring for Climate Innovators”. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.
Proiectul se implementează în perioada iunie 2023 – aprilie 2024 și are o valoare totală de 210.615 Euro din care 89,97% este reprezentată de grant.

Principalul rezultat al proiectului îl reprezintă stimularea sectorului de afaceri prin creșterea competitivității IMM-urilor românești active în domeniul inovării climatice. O atenție specială va fi acordată companiilor conduse de femei (cel puțin 50% din grupul țintă al proiectului).

Proiectul va include următoarele activități principale:

  • Proiectarea pachetului de servicii de mentorat al procesului „Breakthrough to Scale”;

  • Selectarea prin apel public național a 8 companii pilot și implementarea pachetului de mentorat;

  • Organizarea unei vizite de studiu în Norvegia;

  • Realizarea unui studiu privind potențialul dezvoltării unui mecanism financiar pentru sprijinirea inovării climatice, cu accent pe soluțiile bazate pe natură.

”Breakthrough to Scale – Mentorat avansat de proces pentru inovare climatică” va fi implementat alături de partenerul VINCO INNOVATION As din Norvegia – https://vinco.no/, specializata în servicii de consultanță pentru inovare și sustenabilitate.

Detalii suplimentare se pot obține de la:

  • Nume persoană contact: Raluca Cibu-Buzac;

  • Funcție: Manager proiect;

  • Adresa: blvd. Cetății nr. 56, ap. 23, judetul Timiș;

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.